اقامت دائم استرالیا Bookmarking site
1
کشور اتریش برای متقاضیان اخذ اقامت و همچنین صاحبان کسب و کار امکان تاسیس شرکت و کارخانه، انجام معاملات تجاری و بازرگانی و نیز خرید شرکت در این کشور را فراهم نموده است. یعنی مرد یا زن، که در اینمورد بخصوص مردها، باید درآمد کافی برای اداره زندگی هردو داشته باشند. کلیه حقوق این وب سایت متعلق به استادی ابرود ایجنسی می باشد. کسب تابعیت و اقامت سوئیس علاوه بر موارد ذکر شده در فوق مزیت هایی نظیر: حق ر